Svøm og Livredningsklubben

Kursinformasjon

Livredningskurs er for barn i alderen 6 - 16 år. Videregående kurs, bygger på det de tidligere har lært. Vi forsøker så langt det lar seg gjøre å holde gruppene samlet. Kurset har mye lek, men også innøving av svømmeferdigheter og livredningsferdigheter. På videre kurs vil det bli mer perfeksjonering av svømmeartene. I tillegg til at vi vil øve på livredning/selvberging, som å flyte på rygg, kaste redningsline og dykking m.m. De som ønsker, kan også delta på stevner innen livredning og treningssamlinger. Gruppene er aldersinndelt, og man kan godt være nybegynner når man starter, vi har alltid med assistenter, som veileder individuelt. For de som er videregående, bygges det på hva de kan fra tidligere

Våre instruktører har lang erfaring innen vannaktiviteter med barn. De er utdannet instruktører gjennom Norges Livredningsselskap og Norges svømmeforbund, og tar årlig livredningsprøve. De deltar også årlig på instruktørsamlinger, for å holde seg oppdaterte.

Målet med kurset er at barna skal trene på og utvikle de ferdighetene de allerede har. Det blir i tillegg endel livredningstrening. For nybegynnere starter vi med crawl, ettersom dette er den svømmearten som motorisk er lettest for barnet å lære, har enklest pusteteknikk og gir best gli og fremdrift i vannet. De som tidligere har deltatt på kurs, vil få naturlig videre progresjon på dette kurset, litt nye utfordringer, samt øvelser som også er kjente for barna.

Alle må dusje uten badetøy før de går i vannet, også håret skal skylles godt. Automatisk kloring gjør at jo flinkere man er til å vaske seg før man går i bassenget, jo mindre klor må barna bade i.

Dersom man har fravær under kurset, refunderes dette ikke. Barn med smittsomme sykdommer som bla. Diaré, oppkast og øyekatarr kan dessverre ikke bade av hensyn til andre. Det er bindende påmelding, men dersom du ikke ønsker å benytte deg av tilbudet er det fint om du sier i fra så snart som mulig. Det beste er om dere kontakter oss pr. mail info@svommeklubben.info Ettersom det er en del kursaktivitet her hos oss på dagtid, og det ofte er vanskelig å komme frem på telefonen.

Parkering: De fleste basseng har parkeringsplass tilknyttet bassenget, untak er Ibsen/Borgestad der er det plasser som det må betales for. Ellers er det kommunale gratisplasser rett ved. Bassengområdet er glatt for de minste, det anbefales at barna bruker anti- sklisokker før, under og etter kurset. Dette kan kjøpes av instruktøren for 25.- Dette for å unngå skli og fallulykker.

Ferdighetsmerker: En gang hvert år vil det bli muligheter for å ta ferdighetsmerke. Dersom instruktøren mener de er klare for dette. Disse går på alt fra dykking, hopping, svømming til livredningsferdigheter. Merkene koster kr. 40,- pr. stk. alle får diplom. Det er også muligheter for å kjøpe svømmebriller direkte fra instruktøren, disse koster 150.- og er av meget god kvalitet.

Gruppene er satt opp etter alder. Vi forsøker å tilrettelegge så søsken kommer på samme eller gruppene etter hverandre. Dersom dere ønsker en annen tid en den dere har fått tildelt, må dere bare ta kontakt pr. mail og vi gjør hva vi kan for å få dette til. Ofte vil barna gå sammen med venner og lignende, noe det for oss er vrient å vite. I så fall informer oss om hva dere ønsker.

Videre kurs: det kan bli sammenslåinger av grupper og endring på dag/klokkeslett. Prisene varierer fra halvår til halvår, utfra antall ganger. Dere får tilsendt en mail i midten av august for kurs som starter opp i september, og i midten av desember for kurs som starter opp i januar. I den mailen er en link dere trykker på, og dere er automatisk videre påmeldt til neste sesong. Det er en frist for å bekrefte videre påmelding. Etter denne fristen, fylles gruppene opp fra venteliste. Dersom dere har endringer i mail, tlf. nr. og adresse, eller ønsker annen tid/sted på neste kurs og ev. påmelding av søsken, bekrefter dere i mailen, men sender i tillegg en mail til kontoret med endringene. Vi holder gruppen samlet/de samme barna på videre kurs.

Medlemskontigent

Alle som går på kurs hos oss blir automatisk medlemmer i Norges Livredningsselskap. Medlemskontigenten dekker forsikring av kursdeltagerene under aktiviteten, man er medlem den tiden man er kursdeltager, vi sørger for inn og utmelding. Dere vil motta medlemsbladet ”Livredderen” som utgis annenhver mnd. Våre instruktører tar årlig livredningsprøve. De oppdateres årlig på instruktørsamlinger og har instruktørutdanning gjennom Norges Livredningsselskap. Ved kursslutt krysser man seg av på liste for om man vil fortsette eller ikke det neste halvåret. Man har automatisk plass videre.