Småbarnssvøm og søsken

Kursinformasjon

Det er viktig at barna ikke går i vannet før de har fått klarsignal fra instruktøren på at dette er greit. Det er opp til instruktøren å vurdere om barnet kan være alene i vannet eller ikke. Dette avgjøres bla. av hvor trygt barnet er på det å få vann i fjeset og flyte på ryggen.

Kursets mål er at barna skal kunne komme seg fremover i vannet på egenhånd. Det vil bla. bli benyttet en kombinasjon av spes. flytedrakter der dette er behov og svømmeføtter for å nå dette målet. Når de vil klare dette, avhenger av hvor trygt barnet er til bla. å ha hodet under vann, og flyte alene på ryggen. Vi starter som regel med krål som svømmeart, ettersom dette motorisk er lettest for barna å mestre.

Alle barn må bruke anti-skli sokker fra de kler av seg når de kommer til de er ferdige i garderoben etter kurset. Dette for å unngå skli-ulykker. Anti-sklisokker kan kjøpes av instruktøren for kr. 25.- Barn som er under 1 år behøver ikke å dusje før de går i bassenget. Det er viktig at foreldre og barn over 1 år dusjer uten badetøy før de går i vannet. De må også skylle håret. Bassenget har automatisk kloring, noe som gjør at det blir mindre klor for barna å bade i jo flinkere man er til å dusje i forkant av kursene. Barn som ikke er i form/utilpass eller har smittsomme sykdommer må holdes hjemme. Fravær refunderes ikke. De minste må komme godt uthvilt og mette. Det kan også være at de ikke orker å bade like lenge som de store, så det er viktig at man lytter til hva barnet vil. Undervisningen er tilrettelagt for de største, men dere vil få øvelser av instruktøren som dere kan jobbe med.

Sykdom: det refunderes ikke kursavgift ved fravær.
Ønsker dere å kjøpe svømmebriller, selges dette av instruktøren for kr. 150,-

Vær oppmerksom på at det er en høy kant i bassenget, den er det ikke tillatt for barna å sitte eller stå på, av fare for å falle bakover.

Videre kurs: det kan bli sammenslåinger av grupper og endring på dag/klokkeslett. Prisene varierer fra halvår til halvår, utifra antall ganger. Dere setter dere på liste i løpet av de siste kursgangene før vi slutter av hvert halvår. Der skrives også ønsket tid/sted på neste kurs dersom det er ønske om annet en det dere i dag har og ev. påmelding av søsken, og endring i mail, tlf. nr og adresse.

Vi har stadig behov for flere instruktører, føler og tror du dette kan være noe for deg, ta kontakt med kontoret eller instruktøren din.

Medlemskontigent

Alle som går på kurs hos oss blir automatisk medlemmer i Norges Livredningsselskap. Medlemskontigenten dekker forsikring av kursdeltagerene under aktiviteten, man er medlem den tiden man er kursdeltager, vi sørger for inn og utmelding. Dere vil motta medlemsbladet ”Livredderen” som utgis annenhver mnd. Våre instruktører tar årlig livredningsprøve. De oppdateres årlig på instruktørsamlinger og har instruktørutdanning gjennom Norges Livredningsselskap. Ved kursslutt krysser man seg av på liste for om man vil fortsette eller ikke det neste halvåret. Man har automatisk plass videre.