Søskenrabatt & Medlemskontigent

Alle som går på kurs hos oss, må betale medlemskontigent. Medlemskontigent, er noe vi betaler inn til Norges Livredningsselskap, og dette dekker forsikring og medlemskap i Norges Livredningsselskap, som er vår paraplyorganisasjon

I noen basseng har vi også tilbud hvor barna går på noenlunde samme tid i hver sin gruppe som er alderstilpasset. Vi gir søskenrabatt på barn 2 og barn 3.

Vennligst trykk på Datoer for å se kursdatoene.